“Zonder frictie geen glans”

Decos heeft een nieuwe User Experience designer in dienst: Rianda. Maar wat houdt UX precies in en hoe gaat haar inzet onze klanten helpen? We halen koffie, planten haar in ...

Cartracker overgenomen door mobiliteitsplatform ULU

ULU heeft het eigendom verworven van Decos Mobile Solutions. Met de verkoop wil Decos zich nadrukkelijker richten op zijn core business: oplossingen voor digitaal werken.

JOIN Klantcontact speelt in op nieuwe wensen

Nieuws – 19 maart 2018. Onze oplossingen zijn continu in ontwikkeling, om te zorgen dat de dienstverlening van onze klanten voorop blijft lopen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe JOIN ...

Een achterkamertje, vier partijen en een smartphone

Ik droomde even weg over de verkiezingsuitslag… We dragen graag bij aan een digitale overheid, papierloos werken, een betrokken samenleving en een schone wereld. Met Fixi blijft dat wat ons ...

Digitale dienstverlening en keukentafelgesprekken bijten elkaar. Of toch niet?

Persoonlijke gesprekken zouden niet door automatisering ondersteund kunnen worden. Ik zeg: júist wel! Door Maarten van der Meer.

Decos neemt producten van Impactive over

Nieuws – 23 oktober 2017. Decos neemt het producten-portfolio van Impactive over. Deze oplossingen voor gemeenten stellen de mens centraal, en zijn daardoor volledig in lijn met de missie en ...

Gemeentelijke aangiften nu landelijk op dezelfde wijze

Nieuws – 10 oktober 2017. Gemeenten werken steeds intensiever samen. Daarom werkt Decos samen met KING om de online diensten voor verhuis- en overlijdensberichten landelijk te organiseren.

Denken als een hacker

Nieuws – 18 juli 2017. Decos slaat handen ineen met security partner Nováccent en organiseert een Capture the Flag, beter bekend als een hackaton. Op deze manier wapenen de JOIN developers ...

Openbaar Ministerie kiest JOIN als oplossing voor al haar klantcontact

Nieuws – 21 juni 2017. Je kunt je zo voorstellen dat het OM een behoorlijk aantal telefoontjes per dag ontvangt. Die gaan vanaf nu allemaal door het klantcontactsysteem van JOIN.

Daydreaming in Den Haag: de papierloze formatie

Jesse Klaver ploetert driftig door de stapel papier. ‘Waar had ik ‘m nou, mijn voorstel voor de ouderenzorg’, mompelt hij. De ene map wordt weggeschoven en de andere erbij gepakt. ...